john-schnobrich-FlPc9_VocJ4-unsplash

Wie is de DSW zorgverzekering?

DSW is een Nederlandse medische en ziektekostenverzekeraar gevestigd in Rotterdam en een Nederlandse medische en ziektekostenverzekeraar gevestigd in de regio Rotterdam. Het biedt individueel beleid aan particulieren en bedrijfsprogramma’s aan bedrijven met werknemers.

We bieden een brede selectie aan behandelingen

DSW zorgverzekering is een gecombineerde verzekering in 2020 die je de vrijheid geeft om een dienstverlener te kiezen en te genieten van de voordelen van contractuele zorg. Om de zorg van de verzekerde tegen een goede en betaalbare prijs te behouden en om de keuzevrijheid van onze verzekerden te waarborgen, sluiten wij contracten af met een zo groot mogelijk aantal kwaliteits en prijsaanbieders. DSW heeft een contract met bijna alle zorgverleners, maar in ieder geval met alle ziekenhuizen en grote instellingen. Als het ziekenhuis of de faciliteit laat zien dat ze nog met ons in onderhandeling zijn, krijgt je altijd een volledige terugbetaling.

In zeldzame gevallen, wanneer je naar een niet-contractuele zorgverlener gaat, vergoeden wij je nog steeds een redelijke prijs.

annie-spratt-sggw4-qDD54-unsplash

De duur van de DSW zorgverzekering

Wanneer je een zorgverzekering afsluit bij DSW verzekering, doet je dit voor een periode van één jaar (1 januari t / m 31 december).

Na deze periode verlengt de DSW zorgverzekering uw zorgverzekering stilzwijgend van jaar tot jaar. Wilt je uw zorgverzekering beëindigen? je dient het DSW team uiterlijk 31 december op de hoogte te stellen.

Een combinatie van diagnostische behandelingen

Een DBC (Diagnose Behandel Combinatie) beschrijft het hele traject van medisch specialistische zorg, specialistische geestelijke gezondheidszorg of verloskundige zorg aan de hand van een door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde prestatiecode. In de DBC staat de zorgvraag, het soort zorg, de diagnose, de behandeling en het geldende tarief. Een DBC heeft er een die is uitgegeven door het vaste tarief (maximum) of gratis tarief van de NZa dat is overeengekomen tussen de zorgverlener en de zorgverzekeraaris gevestigd.

 

Het DBC proces begint wanneer een verzekerde een verzoek om zorg indient (het DBC is dan “open”) en eindigt (is “gesloten”) aan het einde van de behandeling, of 120 dagen (gespecialiseerde medische zorg) of 365 dagen (gespecialiseerde psychiatrische zorg) na opening.

Gecombineerde verzekering

Uw zorgverzekering is een gecombineerde verzekering. Dit betekent dat je recht heeft op vergoeding van zorgkosten en volledig vrij bent om de zorgaanbieder te kiezen. DSW contracten zoveel mogelijk zorgverleners om afspraken te maken over de kwaliteit van de behandeling en de prijs van de behandeling. Op deze manier draagt het bij aan de betaalbaarheid en daarmee de bereikbaarheid van de Nederlandse zorg.

DSW verzekering maakt daarom bij vergoedingen in haar polisvoorwaarden een onderscheid tussen zorg wordt verleend door een gecontracteerde zorgaanbieder en de zorg wordt verleend door een niet-contractuele partij zorgverlener. Gaat je naar een zorgverlener met wie DSW een overeenkomst heeft voor deze behandeling, dan betaalt je DSW betaalt de vergoeding rechtstreeks aan de zorgverlener en je ontvangt geen facturen.

Gaat je naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, dan moet je de nota zelf aan uw zorgaanbieder betalen en zij betalen, nadat je de ingediende nota aan ons heeft opgestuurd, een redelijk tarief aan je. Dit tarief is iets lager dan het tarief dat zij vergelijkt met gecontracteerde zorgaanbieders. Ga voor al zijn vergoedingen naar hun website.

Eigen bijdrage

De zorgkosten die DSW ziektekostenverzekering vergoedt, maar waarvoor wettelijk verplicht is dat een verzekerde een deel daarvan zelf moet betalen. De eigen bijdrage kan bijvoorbeeld een vast bedrag per behandeling zijn of een bepaald percentage van de zorgkosten.

Een eigen bijdrage is anders dan een eigen risico. Het eigen risico en de eigen bijdrage kunnen zij aan zij gelden voor verzekerde zorg.

DSW contact

Als je zich wilt laten begeleiden door professionals, is de klantenservice van DSW bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.15 uur. DSW bellen op de volgende telefoonnummers:

  • vanaf een mobiele telefoon: (010) 2 422 789
  • vanaf een faxapparaat: (010) 2 734 706

DSW adressen

Adres hoofdkantoor

‘s-Gravelandseweg 555

3119 XT Schiedam

Postadres

DSW Zorgverzekeraar

Afdeling Zakelijke markt

Postbus 243

3100 AE Schiedam