Je bekijkt nu Samenwerken of fuseren? Zo doe je dat

Samenwerken of fuseren? Zo doe je dat

Steeds meer gemeenten contracteren nog maar een beperkt aantal partijen. Dat dwingt tot samenwerking. Er is immers niet voor iedereen plek in de markt. Misschien wil je je zorgbedrijf fuseren met een ander, of werken als hoofd- en onderaannemer. Samenwerken kent allerlei voordelen: het is efficiënter, het kan kostenbesparend werken en de kans op een contract met de gemeente is groter.

Ook verbeter je met samenwerking je positie op de markt. Twee partijen samen zijn sterker dan twee losse partijen die tegen elkaar moeten concurreren. Een eengeworden partij hoeft niet met zichzelf te concurreren, dus sta je meteen al sterker.

Analyseren en inventariseren

Om een samenwerking te realiseren, moet er eerst een analyse gemaakt worden: wie is de geschikte partner? Wat wil je met de samenwerking bereiken? Wat is het einddoel? Maak een analyse van de gebieden waarop je wilt samenwerken. Misschien wil je niet op alle fronten samenwerken, maar wil je ieder bedrijf individueel inzetten op diens eigen specialisme.

Wanneer je weet met wie je wilt samenwerken en wat het doel daarvan is, is het tijd om te inventariseren of de beoogde kandidaat inderdaad een goede partner is. Daarom moeten er financiële en fiscale gegevens worden uitgewisseld, zodat de partijen niet voor verrassingen komen te staan. Zorg ervoor dat deze gegevens vertrouwelijk blijven. Dat kun je realiseren met een geheimhoudingsverklaring. Ook moeten de partijen er natuurlijk voor zorgen dat er mededingingstechnisch geen spelregels gebroken worden.

Het initiatief nemen

Na de analyse en inventarisatie is duidelijk of de beoogde partner een geschikte samenwerkingspartner is. Willen de partijen met elkaar verder? Dan moeten er afspraken worden gemaakt over de voorwaarden. Daarbij is het belangrijk dat de twee zorgbedrijven het initiatief nemen om dicht bij elkaar te komen.

In de praktijk kiezen partners er vaak voor om op hoofdlijnen samen te werken en een procedure vast te leggen in een zogenaamde intentieovereenkomst. Daar staat in wat de uitgangspunten zijn en binnen hoeveel tijd de definitieve afspraken moeten worden nagekomen. Vaak staat er ook een clausule in over geheimhouding en is er bepaald wat er gebeurt als de samenwerking onverhoopt eindigt. Het is belangrijk dat een eventuele fusie wordt opgezet volgens de Zorgspecifieke Fusietoets van de Nederlandse Zorgautoriteit.

De samenwerking voorbereiden

De grote lijnen staan er, maar er zijn nog wat hiaten. Partijen willen elkaar beter leren kennen en delen meer informatie met elkaar. Op basis van die informatie onderzoeken de partijen elkaar. Dat kan voor spanningen zorgen, maar is het nodig om due diligence onderzoek te doen en dan pas te besluiten of de samenwerking concreet kan worden.

Breng eerst eventuele contractpartijen, zoals zorgverzekeraars en gemeenten op de hoogte van de voorgenomen samenwerking of fusie. Je wilt zeker weten dat contractpartijen het ermee eens zijn en alsnog een contract zullen afnemen. Bovendien kan het zijn dat er al in een bestaand contract staat dat partijen bij een eventuele samenwerking of fusie daarvan de contractant op de hoogte moeten brengen.

Hoe ziet de nieuwe organisatie eruit?

Als de contractpartijen de fusie of samenwerking zien zitten en het contract verzekerd is, is duidelijk dat de samenwerking of fusie kan plaatsvinden. De contouren van de nieuwe organisatie worden steeds meer zichtbaar. Nu moet een en ander nog juridisch vorm worden gegeven. Dat vereist de nodige kennis. Het kan noodzakelijk zijn juridische hulp in te schakelen. Law & More is een advocaat Eindhoven die kan assisteren bij ondernemingsrecht in de zorg. Het advocatenkantoor kan helpen bij het opzetten van een juridisch steekhoudend contract en de samenwerking voorbereiden.

Ieder samenwerkingsverband is anders. Daarom is juridische bijstand inschakelen altijd een goed idee. Een advocatenkantoor in ondernemingsrecht weet precies waar partijen op moeten letten en kan verifiëren dat de gemaakte opzet klopt. Ook spelen fiscale aspecten een belangrijke rol.

Afspraken verifiëren

De gemaakte afspraken moeten juridisch kloppen. Zo voorkom je juridisch getouwtrek als de samenwerking onverhoopt sneuvelt. Bovendien moeten de afspraken in lijn zijn met de geldende wetten en regels. Controleer de afspraken over de duur van de samenwerking, wat de samenwerking concreet inhoudelijk inhoudt en hoe een samenwerkingsverband beëindigd kan worden.

Laat daarom alle afspraken, overeenkomsten en contracten controleren door een jurist in ondernemingsrecht. Zo weet je zeker dat de samenwerking goed geregeld is.

De samenwerking starten

Nu alle stappen zijn genomen, kan de samenwerking worden gestart. Juridisch wordt de samenwerking gerealiseerd en er moeten misschien nog akten bij de notaris worden getekend. Het kan zijn dat er nog statuten, aandeelhoudersovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, protocollen en managementovereenkomsten definitief moeten worden gemaakt.

Zodra de samenwerking ingaat, of de bedrijven fuseren, is al duidelijk hoe de organisatie intern gaat werken. Er zijn goede afspraken gemaakt over de inhoud van de samenwerking. Door vast te leggen hoe de organisatie zal functioneren, kun je latere onenigheden voorkomen.

Daarna is het tijd om de patiënten, het personeel en de markt te informeren over de samenwerking. Dan is het aan alle betrokken partijen om de samenwerking of fusie tot een succes te maken.

Geef een reactie